Helgers Advocaten

Advocaat van de duivel

Als strafrechtadvocaat sta je mensen bij die van een overtreding of misdrijf worden verdacht. Dit kan variëren van door rood rijden tot ernstige levensdelicten. Het is voor te stellen dat een lichter vergrijp niet zoveel losmaakt bij de maatschappij. Denk hierbij aan diefstal van een blikje bier bij de supermarkt. Iets wat uiteraard wel erg vervelend is voor de mensen die werken in de supermarkt; alles erom heen kost een hoop tijd en dus ook geld. Echter zal de maatschappij niet geschokt zijn en de benadeelde partij zal er na enkele dagen/weken niet meer aan denken.

Maar het komt ook voor dat je mensen bijstaat die verdacht worden van misdrijven die wel een behoorlijke impact hebben op het slachtoffer, eventuele nabestaanden en de maatschappij. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om diefstal met geweld, zwaar lichamelijk letsel, doodslag of moord.

Wanneer men als advocaat iemand bijstaat die verdacht wordt van één van bovengenoemde misdrijven dan is de kans er dat er mensen aanwezig zijn bij de zitting die slachtoffer van jouw cliënt zijn, direct of indirect. Hierbij valt te denken aan een slachtoffer van ernstig lichamelijk letsel of een nabestaande van iemand die – door toedoen van cliënt – is overleden. Door hen word je vaak aangezien als de advocaat van de duivel; immers sta je iemand bij die hen wat ernstigs heeft aangedaan of nog erger je staat iemand bij die verdacht wordt van een levensdelict. Men ziet je dan als advocaat van de duivel omdat je de verdachte verdedigt; volgens hen probeer je goed te praten wat hen is aangedaan. Het is heel begrijpelijk dat men de advocaat dan zo ziet.

Onlangs heb ik iemand bijgestaan die werd verdacht van moord. Bij alle pro forma – en regie zittingen tref je dan de nabestaanden. Zij horen hoe ik pleit voor mijn cliënt en dat valt niet altijd te waarderen. Hoeft ook niet. Het is voor hen afschuwelijk om te horen als ik om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis verzoek. Of als ik zeg dat het slachtoffer agressief gedrag vertoonde en zelf ook niet zo onschuldig was op dat moment. Dat willen ze allemaal niet horen. Als ik mijn toga niet aanheb en het bekijk als vader, als echtgenoot dan heb ik daar alle begrip voor.

Echter, wanneer ik mijn toga aan heb gaat er een knop om; ik ben dan advocaat en strijd voor mijn cliënt. Dat is mijn werk en ik houd van mijn werk. Dat neemt niet weg dat ik mijn werk wel zo wil doen dat ik daarbij respect toon voor het slachtoffer en de nabestaanden. En daar wordt soms wat van gezegd, zo ook afgelopen dinsdag door een nabestaande na de inhoudelijke behandeling: “Meneer, ik wil wat tegen u zeggen: in het begin zag ik u als advocaat van de duivel. Maar na vandaag zie ik dat u gewoon uw werk doet. U bent een goede kerel.”

De zogenoemde ‘die hard’ strafrechtadvocaat zou zich hardop afvragen of dat een compliment is, ik laat het in het midden. Waar het op neerkomt is dat strafrechtadvocaten onder aan de streep ook mensen zijn die ‘gewoon’ hun werk doen. Net als u.

Geschreven door:
mr. Patrick Tay
Advocaat