Helgers Advocaten

Wanneer bent u (niet) verantwoordelijk voor de misdragingen van uw hond?

Het komt helaas nog al eens voor dat honden onbedoeld loslopen op de openbare weg en dan iemand aanvallen. Dit brengt vaak vervelende situaties met zich mee waar u moet denken aan nare bijtwonden. Het onbehandeld laten van een beet van een hond is alles behalve een aanrader met als gevolg dat als behoorlijk vervelend – en pijnlijk – wordt ervaren.

Maar wat nu als je niet aanwezig was ten tijde van het incident? Stel u bent even een boodschap aan het doen, of u laat uw buurvrouw, moeder of broer op de hond letten?

Bent u dan ook verantwoordelijk? In beginsel: ja. De Hoge Raad[1] heeft hier een duidelijk antwoord op.

In dit geval gaat het om de volgende kwestie: de eigenaar van twee honden laat de honden achter bij zijn broer. Hij is zelf niet aanwezig. De honden lopen buiten op de openbare weg en vallen daar mensen aan. De eigenaar is van mening dat hij niet verantwoordelijk is voor het bijtincident. Immers was hij niet aanwezig ten tijde van het incident zo stelt hij. Volgens de Hoge Raad neemt dit niet weg dat de honden onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De eigenaar van de honden moet zich verantwoorden voor de rechter ex artikel 425 Sr. In dat artikel gaat het om het onder zijn ‘hoede’ hebben van een gevaarlijk dier. Door eigenaar te zijn van de honden vallen de honden onder jouw verantwoordelijkheid. Dit houdt dus in dat ook ben je zelf feitelijk niet aanwezig, dan staan de honden alsnog onder je hoede:  “[…]Gezien het voorgaande gaat het hof er eveneens van uit dat deze honden onder de hoede van de verdachte stonden. Dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte bij het bijtincident op 23 mei 2012 aanwezig is geweest, doet daar niet aan af. De verdachte was op dat moment namelijk de eigenaar van deze honden, terwijl niet is gesteld of gebleken dat de feitelijke verantwoordelijkheid en verzorging van die honden op dat moment op iemand anders rustte dan de verdachte.”

Uit bovenstaande blijkt dat zolang de feitelijke verantwoordelijk en verzorging niet duidelijk is overgedragen aan iemand anders, de eigenaar verantwoordelijk is voor de misdragingen van zijn/haar hond. Het dier staat dan onder de ‘hoede’ van de eigenaar.

Onlangs heb ik een soortgelijke zaak gehad waar cliënt ten tijde van een bijtincident op de wc zat. Zijn moeder koos er op dat moment voor om uit eigen beweging de hond in de tuin te laten. Echter bleek de achterpoort open te staan en belandde de hond op de openbare weg met alle nare gevolgen van dien.

Is dit een voorbeeld waarbij gesproken kan worden dat de hond niet onder de hoede van de eigenaar stond. Immers was het de moeder die ervoor koos om de hond in de tuin te laten, niet de eigenaar. Nee, was het antwoord van de rechter. Ook wanneer iemand anders ervoor kiest de hond naar buiten te sturen terwijl de eigenaar op de wc verblijft of aan het koken is of aan de telefoon hangt. Ook dan heeft de eigenaar de hond onder zijn hoede.

In welke is men dan niet verantwoordelijk? Hierbij moet u denken dat u uw hond voor langere tijd elders onderbrengt, bijvoorbeeld in het geval van een vakantie. De duur van het onderbrengen wordt niet expliciet genoemd, derhalve is er geen minimumperiode. Wat meer van belang lijkt te zijn is het maken van onderlinge afspraken; dus ook wanneer het enkel een dagdeel betreft.

Hoewel artikel 425 Sr een overtreding is en geen misdrijf, de rechters zijn (logischerwijs) niet blij met dit soort incidenten en straffen dit behoorlijk af. In het eerder genoemd geval wat ik bij de kantonrechter meemaakte heeft de rechter besloten de eis van de Officier van Justitie (een geldboete) te verhogen met maar liefst 150%!

Voorkom verantwoordelijkheid van de misdragingen van uw hond door duidelijke afspraken te maken met de persoon waarbij u de hond achterlaat. Voorkom een hoop ellende door ,als u weet dat uw hond bijt,  uw hond niet los op de openbare weg te laten wandelen.

[1] ECLI:NL:HR:2015:1097

 

Geschreven door:
mr. Patrick Tay
Advocaat